Huisregels en Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen die door Teja yoga worden verzorgd. De inschrijving voor deelname aan een les betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Huisregels yogalessen
 • Meld je van te voren per app of e-mail af bij de docente wanneer je niet kunt deelnemen aan de les.
 • Wees minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig.
 • Voor binnenkomst van de yogaruimte graag de schoenen uit.
 • De telefoons uit of op stil, niemand wil gestoord worden in de yoga les, ook jijzelf niet.
 • Voor de hygiëne leg je een door jezelf meegenomen (hand)doek op je mat en bolster.
 • Tip: eet geen zware maaltijd voor de les, of eet pas na de les.
 • Hou je grenzen in de gaten! Fysiek én mentaal.
 • Na de les ruimen we gezamenlijk de matjes, dekens en kussens op.
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico.
 • Op geen enkele wijze kan Teja yoga of de docent aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, of ben je onder medische behandeling, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies. Meld klachten aan de docente vóór de yogales.
 • Het abonnement wordt automatisch verlengd tot wederopzegging.
Wijzigingen

Teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.
Teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen leslocatie te wijzigen.
Teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen een vervangster in te zetten.
Teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen prijzen te wijzigen.
Teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen lesdata en –tijden te wijzigen.

Privacybeleid

Teja yoga gebruikt de persoonsgegevens die je hebt doorgegeven voor de werking van de webshop, het uitvoeren van betalingsopdrachten, de boekhouding en voor de administratie van de cursussen. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden ter voorbereiding van de lessen en voor communicatie over lestijden. Mocht je geen prijs stellen op deze communicatie kan je dat aangeven via een mail naar info@tejayoga.nl. Je kunt dan niet op de hoogte worden gebracht van actuele informatie, zoals bijvoorbeeld gewijzigde tijden of uitval.

Als bezoekers gebruik maken van het Contactformulier op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het Contactformulier.

De registratie van persoonlijke gegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die je aan Teja yoga verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor Teja yoga en zullen niet zonder jouw toestemming aan derden worden doorgegeven. Daarbij houdt Teja yoga zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze gegevens bewaren we op een beveiligde website die alleen door geautoriseerde personen met wachtwoord benaderd kan worden.

Teja yoga deelt geen gegevens met derden. Teja yoga maakt geen gebruik van Google Analytics. Niet-gepersonaliseerde gegevens worden met WordPress gedeeld voor statistiek over het bezoeken van de site.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Op jouw verzoek zal Teja yoga je gegevens corrigeren, toevoegen of verwijderen. Op elk moment kan je bij Teja yoga je huidige gegevens opvragen. Een verzoek kan worden gemaild naar info@tejayoga.nl.