Huisregels en Algemene Voorwaarden

Huisregels

 • Meld je van te voren per app of e-mail af bij de docente wanneer je niet kunt deelnemen aan de les. Doe dit uiterlijk 12 uur van tevoren.
 • Wees minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig.
 • Als er nog een groep binnen is, graag respect voor hun savasana, dus fluisteren op de gang.
 • Voor binnenkomst van de yogaruimte de schoenen uit doen en sokken aan.
 • Na binnenkomst a.u.b. stilte in de yogaruimte, van begin tot het einde, uit respect voor elkaars rust.
 • De telefoons uit of op stil, niemand wil gestoord worden in de yoga les, ook jijzelf niet.
 • Voor de hygiëne leg je een door jezelf meegenomen (hand)doek op je mat.
 • Eet geen zware maaltijd voor de les, of eet pas na de les.
 • Hou je grenzen in de gaten! Fysiek én mentaal.
 • Na de les ruimen we gezamenlijk de matjes, dekens en kussens op.

Strippenkaart

 • teja yoga werkt met strippenkaarten. Je dient je lessenkaart altijd bij je te hebben als je een les komt volgen. Als je de kaart niet bij je hebt, dient de les voor de prijs van een losse les te worden voldaan.
 • Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Schrijf bij een nieuwe kaart je naam er op.
 • Aan het einde van de les kom je naar de docent om de strippenkaart te laten knippen.
 • Er wordt bij tussentijdse stopzetting geen restitutie van het bedrag van de gekochte strippenkaart gegeven.
 • Indien je niet aanwezig kunt zijn, zal door teja yoga de strippenkaart ook niet geknipt worden en blijft de strip bruikbaar voor een volgende les.
 • Indien de les wordt geannuleerd door teja yoga zal de strippenkaart ook niet geknipt worden en blijft de strip bruikbaar voor een volgende les.

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico.
 • Op geen enkele wijze kan teja yoga of de docent aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan de docente door te geven.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales.
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

 • teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.
 • teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen leslocatie te wijzigen.
 • teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen prijzen te wijzigen.
 • teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen lesdata en –tijden te wijzigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close