Huisregels en Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die door Teja yoga worden verzorgd. De inschrijving voor deelname aan een cursus betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Huisregels yogalessen

 • Meld je van te voren per app of e-mail af bij de docente wanneer je niet kunt deelnemen aan de les. Doe dit uiterlijk 12 uur van tevoren.
 • Wees minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig.
 • Als er nog een groep binnen is, graag respect voor hun savasana, dus fluisteren op de gang.
 • Voor binnenkomst van de yogaruimte de schoenen uit doen en sokken aan.
 • Na binnenkomst a.u.b. stilte in de yogaruimte, van begin tot het einde, uit respect voor elkaars rust.
 • De telefoons uit of op stil, niemand wil gestoord worden in de yoga les, ook jijzelf niet.
 • Voor de hygiëne leg je een door jezelf meegenomen (hand)doek op je mat.
 • Eet geen zware maaltijd voor de les, of eet pas na de les.
 • Hou je grenzen in de gaten! Fysiek én mentaal.
 • Na de les ruimen we gezamenlijk de matjes, dekens en kussens op.

Eigen risico en aansprakelijkheid yogalessen

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico.
 • Op geen enkele wijze kan Teja yoga of de docent aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan de docente door te geven.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales.

Strippenkaart

 • Teja yoga werkt met strippenkaarten. Je dient je lessenkaart altijd bij je te hebben als je een les komt volgen. Als je de kaart niet bij je hebt, dient de les voor de prijs van een losse les te worden voldaan.
 • Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Schrijf bij een nieuwe kaart je naam er op.
 • Aan het einde van de les kom je naar de docent om de strippenkaart te laten knippen.
 • De strippenkaart is 3 maanden geldig.
 • Indien je niet aanwezig kunt zijn, zal door Teja yoga de strippenkaart ook niet geknipt worden en blijft de strip bruikbaar voor een volgende les. Dit is uiteraard alleen mogelijk met in achtneming van de geldigheidsduur.
 • Indien de les wordt geannuleerd door Teja yoga zal de strippenkaart ook niet geknipt worden en blijft de strip bruikbaar voor een volgende les. De uitval wordt in de geldigheidsduur gecorrigeerd.
 • Er wordt bij tussentijdse stopzetting geen restitutie van het bedrag van de gekochte strippenkaart gegeven.

Privacybeleid

 • Teja yoga gebruikt de persoonsgegevens die je hebt doorgegeven voor de werking van de webshop, het uitvoeren van betalingsopdrachten, de boekhouding en voor de administratie van de cursussen. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden ter voorbereiding van de lessen en voor communicatie over lestijden. Mocht je geen prijs stellen op deze communicatie kan je dat aangeven via een mail naar info@tejayoga.nl. Je kunt dan niet op de hoogte worden gebracht van actuele informatie, zoals bijvoorbeeld gewijzigde tijden of uitval.
 • Als bezoekers gebruik maken van het Contactformulier op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het Contactformulier. Op de webshop kan een account aangemaakt worden, waarbij we de gegevens verzamelen zoals aangegeven in het Accountformulier.
 • De registratie van persoonlijke gegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die je aan Teja yoga verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor Teja yoga en zullen niet zonder jouw toestemming aan derden worden doorgegeven. Daarbij houdt Teja yoga zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Onze gegevens bewaren we op een beveiligde website die alleen door geautoriseerde personen met wachtwoord benaderd kan worden.
 • Teja yoga deelt geen gegevens met derden. Teja yoga maakt geen gebruik van Google Analytics. Niet-gepersonaliseerde gegevens worden met WordPress gedeeld voor statistiek over het bezoeken van de site.
 • Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 • Op jouw verzoek zal Teja yoga je gegevens corrigeren, toevoegen of verwijderen. Op elk moment kan je bij Teja yoga je huidige gegevens opvragen. Een verzoek kan worden gemaild naar info@tejayoga.nl.

Wijzigingen

 • Teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.
 • Teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen leslocatie te wijzigen.
 • Teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen een vervangster in te zetten.
 • Teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen prijzen te wijzigen.
 • Teja yoga heeft het recht zonder opgave van redenen lesdata en –tijden te wijzigen.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close